Tân Cương phòng dịch quá cứng rắn, dân chúng không chịu được gào thét