Tân Thủ tướng Nhật Bản quyết tâm tổ chức Thế vận hội vào năm tới