Tầng lớp trung lưu Trung Quốc chật vật giảm thiểu tổn thất tài sản trong nền kinh tế hỗn loạn

‘Bây giờ ở Trung Quốc chẳng thể kinh doanh được gì hết, đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào cũng đều sẽ thua lỗ,’ một chủ doanh nghiệp tư nhân cũ bộc bạch.