Tăng trưởng GDP quý 3 của Trung Quốc thấp nhất trong 1 năm, gia tăng sức ép đối với các nhà hoạch định chính sách