Tập Cận Bình và Bí thư Vân Nam “yêu mến tài năng” của nhau