Tập Cận Bình và các quan chức Trung Cộng rời Bắc Kinh để tránh dịch bệnh