Tạp chí Y học Hoa Kỳ: Hơn 70% bệnh nhân mắc bệnh mãn tính được cải thiện nhờ tập Pháp Luân Công