Tập đoàn Johnson & Johnson dự định thử nghiệm vaccine Covid-19 ở 6 nước Mỹ Latinh