Tập đoàn Khách sạn Hyatt nói về việc tổ chức CPAC: ‘Chúng tôi tự hào về việc vận hành một môi trường có tính hòa nhập cao’