Tập đoàn The Epoch Times tham gia cuộc diễn hành Ngày Thánh Patrick và truyền tải tôn chỉ truyền thống