Tập đoàn Trung Quốc phớt lờ lệnh trừng phạt ở Biển Đông của Mỹ