Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Tất cả 72 buổi diễn của Shen Yun tại Pháp đều cháy vé, 150,000 khán giả được thọ ích