Tàu biển Singapore va chạm sà lan, 9 thùng container rơi xuống sông Đồng Nai