Tàu thuộc sở hữu của Hy Lạp chìm ở Hồng Hải sau cuộc tấn công của Houthi

Con tàu này đã bị bỏ lại trên biển sau khi bị tàu nổi không người lái của Houthi tấn công hôm 12/06.