Tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh để tôn vinh Bành Soái, cuộc đàn áp Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và rất nhiều người khác