Telegraph: Didi đình chỉ các kế hoạch ra mắt tại Vương quốc Anh trong bối cảnh Trung Quốc đàn áp các hãng công nghệ