Texas: Chính phủ TT Biden bắt đầu các chuyến bay trục xuất đến Haiti vì khủng hoảng nhập cư bất hợp pháp