Texas thông qua nghị quyết lên án thu hoạch nội tạng cưỡng bức: “Toàn cầu cần lên tiếng phản đối”