Thác nước cao nhất Ecuador biến mất một cách thần bí