Thái Lan đình chỉ kế hoạch tránh đi qua eo biển Malacca của Trung Quốc