Thái Lan hủy quyết định yêu cầu du khách cho xem bằng chứng chích vaccine COVID-19