Thái Nguyên mưa lớn kéo dài, thủy điện Tuyên Quang xả lũ