Thăm dò ý kiến: 95% người Mỹ bị ảnh hưởng bởi lạm phát cao