Thâm hụt ngân sách Hoa Kỳ đạt mức cao nhất lịch sử: 864 tỷ USD trong tháng 6