Thâm hụt ngân sách Hoa Kỳ trong năm nay tăng vọt lên mức kỷ lục 1.7 nghìn tỷ USD