Thâm hụt ngân sách sẽ tăng thêm 54 tỷ USD nếu Quốc hội ban hành mức lương tối thiểu 15 USD: CBO