Thẩm phán Aileen Cannon sẽ nghe các lập luận về tính hợp pháp của việc bổ nhiệm ông Jack Smith

Các luật sư của cựu Tổng thống Trump lập luận rằng việc bổ nhiệm ông Smith là bất hợp pháp.