Anh sẽ sớm ra phán quyết vụ dẫn độ nhà sáng lập WikiLeaks về Hoa Kỳ