Hôm thứ Sáu (01/01), một thẩm phán Hoa Kỳ đã bác đơn kiện của Dân biểu Louie Gohmert (Cộng Hòa-Texas) và các đảng viên Đảng Cộng Hòa khác đối với Phó Tổng thống Mike Pence, người sẽ chịu trách nhiệm chủ trì một phiên họp chung của Quốc hội vào ngày 06/01 để chính thức chứng nhận các lá phiếu đại cử tri bầu chọn cho tổng thống Hoa Kỳ của các tiểu bang.

Hồi tuần trước (21-26/12/2020), Dân biểu Gohmert (Cộng Hòa-Texas) và những người khác đã đệ đơn kiện về vai trò của ông Pence với tư cách là Chủ tịch Thượng viện. Đơn kiện ông Pence đã yêu cầu tòa án cấp cho ông “thẩm quyền độc quyền và toàn quyền quyết định lá phiếu đại cử tri nào sẽ được tính cho một tiểu bang cụ thể” vào ngày 06/01.

Ông Pence lập luận rằng ông không phải là Bị đơn thực sự trong vụ kiện. “Một vụ kiện để chứng minh rằng Phó Tổng thống có quyền quyết định về việc kiểm đếm phiếu, được đệ trình chống lại [chính] Phó Tổng thống, là một mâu thuẫn pháp lý hiển nhiên,” luật sư của Phó Tổng thống cho biết trong một hồ sơ đệ trình hôm thứ Năm (31/12/2020) tại tiểu bang Texas.

Trong lệnh bác bỏ đơn kiện vào hôm thứ Sáu (01/01/2021), Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Jeremy Kernodle viết rằng các Nguyên đơn thiếu tư cách để đưa ra hành động pháp lý nhằm ngăn cản việc ông Pence xác nhận chiến thắng bầu cử của ông Joe Biden.

“Nguyên đơn Louie Gohmert, Dân biểu Hoa Kỳ cho Khu vực Quốc hội đầu tiên của tiểu bang Texas, nhiều nhất chỉ là tố cáo về một sự tổn hại đối với thể chế của Hạ viện. Tòa án Tối cao đã xác định rõ, điều đó không đủ để hỗ trợ cho tư cách pháp lý,” ông viết.

“Các Nguyên đơn khác, nhóm các đại cử tri của Đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Arizona (“đại cử tri được đề cử”), cáo buộc một sự tổn hại khó xác định đối với Bị đơn, Phó Tổng thống Hoa Kỳ, và chưa chắc có thể được bồi thường bằng sự trợ giúp của tòa án,” ông nói thêm.

Hôm 14/12/2020, các đại cử tri của Đảng Cộng Hòa ở bảy tiểu bang chiến địa đã bỏ phiếu thay thế cho Tổng thống Donald Trump, khẳng định rằng TT Trump là người thực sự chiến thắng ở các tiểu bang đó. Họ tố cáo rằng đã xảy ra gian lận bầu cử và cáo buộc các quan chức bầu cử, những người đã tuyên bố chiến thắng cho ông Biden.

Thẩm phán bác bỏ đơn kiện ông mike pence
Dân biểu Louie Gohmert của tiểu bang Texas. (Ảnh: The Epoch Times)

Ông Gohmert và các đảng viên Đảng Cộng Hòa khác đã lập luận trong đơn kiện ông Pence rằng Hiến pháp Hoa Kỳ đã vạch ra quy định rõ ràng khi các nhóm đại cử tri thay thế được trình lên Chủ tịch Thượng viện. Họ nói rằng ông ấy có “thẩm quyền độc quyền và toàn quyền quyết định theo Tu chính án thứ 12 để quyết định nhóm đại cử tri nào của một tiểu bang, hoặc không nhóm nào, có thể được tính.”

Luật sư của ông Pence trong hồ sơ tòa án hôm thứ Năm (31/12/2020) đã tuyên bố rằng các Nguyên đơn “đã kiện nhầm Bị đơn,” lưu ý rằng đơn kiện đó phản đối các quy trình trong luật pháp “chứ không phải bất kỳ hành động nào mà Phó Tổng thống Pence đã thực hiện,” vì vậy ông ấy không nên là mục tiêu của đơn kiện.

Quyền của Phó Tổng thống trong việc kiểm đếm hoặc bác bỏ phiếu đại cử tri vẫn đang bị tranh cãi.

Trong một bản tóm tắt được đệ trình vào Ngày đầu năm mới, ông Gohmert viết rằng vào ngày 06/01, ông và 140 đảng viên Đảng Cộng Hòa trong Hạ viện dự định sẽ phản đối việc kiểm đếm số phiếu đại cử tri [bầu] cho ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden mà các tiểu bang đã chứng nhận. 

Việc phản đối cần ít nhất một thượng nghị sỹ tham gia. Thượng nghị sỹ Josh Hawley (Cộng Hòa-Missouri) đã tuyên bố rằng ông sẽ phản đối.

Mimi Nguyen Ly
Nguyệt Minh biên dịch

Xem thêm: