Thẩm phán Barrett ‘tay không’ trả lời hàng loạt chất vấn tại Thượng viện