Thẩm phán: Đảng Cộng Hòa có khả năng thắng kiện ở Pennsylvania