Thẩm phán đe dọa bỏ tù cựu TT Trump vì cho rằng ông không chấp hành quyết định của tòa án

Hôm thứ Hai, Thẩm phán Juan Merchan cho biết ‘tòa án sẽ phải xem xét hình phạt giam giữ.’