Thẩm phán do ông Clinton bổ nhiệm bác bỏ yêu cầu rút lui khỏi vụ kiện của ông Trump