Thẩm phán Tối cao Pháp viện John Roberts cho rằng các bản ý kiến ​​gần đây có đặc điểm ‘đáng lo ngại’