Thẩm phán từ chối đơn kiện chặn bầu cử vòng bổ sung ở Georgia vì ‘quá suy diễn’