Thẩm phán từ chối nỗ lực của cựu TT Trump để chuyển vụ án trọng tội ở New York lên tòa án liên bang