Thâm Quyến, Trung Quốc tặng dân 10 triệu tệ tiền ảo