Thăm triển lãm Chiến tranh Triều Tiên, ông Tập Cận Bình khơi gợi tình cảm chống Hoa Kỳ