Cựu giám đốc chiến lược và dữ liệu cho chiến dịch tranh cử năm 2016 của TT Trump – ông Matt Braynard cho biết đã xác định 1,25 triệu cử tri gặp các vấn đề bất thường về bầu cử. Nhóm của ông Braynard cũng nói rằng họ đang tiếp tục thu thập thông tin thông qua các cuộc gọi điện thoại và các cơ sở dữ liệu khác.

Vấn đề lớn nhất được xác định cho đến nay là các cử tri đã chuyển khỏi tiểu bang và thông báo bằng văn bản cho bưu điện nhưng vẫn có tên trong danh sách bầu cử của tiểu bang đó.

Ông Braynard nói với Epoch Times: “Chúng tôi đang gọi điện cho họ để xác nhận xem họ có thực sự bỏ phiếu hay không, hoặc lá phiếu đó có được người khác nhân danh họ bỏ phiếu hay không”.

Tại Georgia, nhóm nghiên cứu đã tìm được thông tin về 17.877 cử tri đi bầu sớm hoặc gửi phiếu bầu vắng mặt dù trước đó đã nộp thông báo chuyển khỏi tiểu bang. Con số này cao hơn số phiếu bầu chênh lệch mà ông Joe Biden đang dẫn trước TT Trump tại bang này – hơn 14.100 phiếu.

Nhóm của ông Braynard cũng đã tìm thấy 7.426 trường hợp tương tự như vậy ở Pennsylvania, 6.254 trường hợp ở Wisconsin, 5.145 trường hợp ở Nevada, hơn 5.000 trường hợp ở Arizona và 1.688 trường hợp ở Michigan.

Ngoài vấn đề thay đổi địa chỉ, nhóm của Braynard cũng gọi cho những người đã nhận được phiếu bầu vắng mặt nhưng không trả lại. Họ hỏi xem những người này có yêu cầu phiếu đó không và nếu có, họ có trả lại không.

Phần thứ ba của các cuộc điện thoại liên quan đến các khu vực bầu cử có tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao. Họ gọi cho những cử tri chưa từng bỏ phiếu trước đây nhưng đã bỏ phiếu sớm hoặc vắng mặt trong cuộc bầu cử này, để xác nhận xem họ có thực sự đi bỏ phiếu hay không.

Cho đến nay, nhóm này đã tìm được “vài trăm” người sẵn sàng ký vào các bản khai, sau đó sẽ tuyên thệ làm chứng nếu luật sư yêu cầu. Ông Braynard cho biết ông đã chuyển mọi thông tin liên quan cho chiến dịch tranh cử của TT Trump.

Charlotte Cuthbertson
Minh Nguyệt lược dịch 

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn