Thanh niên tại Hà Nội tử vong do loại ngộ độc chưa từng thấy