Thập Niên Quyết Định

Jonathan Ward: Kế hoạch chiến lược để Hoa Kỳ chiến thắng Trung Cộng.

Ông Jonathan Ward đã nói rằng: “Trung Cộng phụ thuộc vào chúng ta nhiều hơn là chúng ta phụ thuộc vào họ… Về cơ bản, sự trỗi dậy của Trung Cộng sẽ không thể thực sự tiếp diễn từ góc độ kinh tế nếu họ không còn được tiếp cận với các thị trường Tây phương, nguồn vốn Tây phương và công nghệ Tây phương”, theo người sáng lập Tổ chức Atlas, đồng thời là tác giả của cuốn sách “Thập niên quyết định: Chiến lược toàn diện của Mỹ để chiến thắng Trung Quốc.”

Ông Jonathan Ward nói: "Đó không chỉ là một cuộc đấu trí về quân sự và ngoại giao. Đó còn là một cuộc đấu về niềm tin và tương lai phía trước đối với nhân loại trong thế kỷ 21.

Hoa Kỳ sẽ làm gì để vượt qua và chiến thắng Trung Cộng? Những chiến lược chính mà Hoa Kỳ nên khai triển trong lĩnh vực kinh tế, ngoại giao, quân sự và trong vấn đề tư tưởng là gì? Tại sao việc tái thiết Hoa Kỳ với nền tảng công nghiệp là vô cùng quan trọng?

Nguồn: https://www.theepochtimes.com/jonathan-ward-the-blueprint-for-american-victory-over-the-chinese-communist-party_5372274.html