Thất bại tại Olympic và cái giá phải trả cho việc đại diện cho Trung Quốc