‘Thật nhục nhã’: Tỷ phú Thượng Hải than thở về cuộc sống trong tình trạng bị phong tỏa kéo dài