Thay đổi quan chức trong hệ thống tài chính nhà nước ở Thượng Hải cho thấy cuộc thanh trừng quyền lực khu vực của ĐCSTQ

Chính quyền Thượng Hải đang trong tình trạng hỗn loạn.