Thế giới chào đón sự xuất hiện của năm 2024

Ngày Đầu Năm Mới đã đến trong tiếng reo hò, những lời chúc tốt lành, và những suy ngẫm về một năm đã qua.