Thế giới kinh doanh tài chính: than và điện để sưởi ấm bị cấm trong mùa đông giá rét, ai cướp điện của người dân?