Thế lực nào đằng sau sự bất ổn của Ukraine, và toàn cầu?

Chỉ hơn một tháng trước, chúng tôi đã thực hiện một tập trên chương trình Over The Target, nói về cuộc khủng hoảng đột ngột của Ukraine và việc mọi thứ có thể không chính xác như vẻ bề ngoài mà ta thấy....