Thêm 1 khu công nghiệp có ca mắc Covid-19, Bắc Giang giãn cách xã hội 4 huyện