Thêm 1 tỉnh có dịch, số ca mắc lại tăng mạnh ở Bắc Giang và Điện Biên