Theo phong tục Nhật Bản, vì sao vào tiết Lập xuân lại rải đậu và dán chữ ‘Lập xuân đại cát’ để xua đuổi tà ma?